Четвъртък, 14 Септември 2023 13:19

Избори за кметове и общински съветници 2023

Избори за кметове и общински съветници. 

 

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

 

 

 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

 

 

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

 

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

 

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ В УЧИЛИЩАТА НА РАЙОН „СЕВЕРЕН“ за МИ – 29.10.2023 г.

 

 

 

 

 

  1. 1.НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ЗАЙЧАР“ №7

 

 

 

Изборни секции

Локация

 

037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 071

Фоайето на първия етаж пред библиотеката

 

 

 

  1. 2.ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, УЛ. „ДИЛЯНКА“ №29

 

Изборни секции

Локация

 

014, 015, 016, 033, 069

 

Фоайето на първия етаж

 

 

 

  1. 3.ОУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“, УЛ.“ПОЛК. САВА МУТКУРОВ“ №40

 

Изборни секции

Локация

 

022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030

 

Фоайето на първия етаж до охраната

 

 

 

  1. 4.ОУ „ДИМИТЪР ДИМОВ“, УЛ. „ГЕН. КУТУЗОВ“ №2

 

 

 

Изборни секции

Локация

 

031, 032 ,034, 035, 036, 070

 

Партера на училището

 

 

 

  1. 5.СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“, УЛ. „АЛЕН МАК“ №1

 

 

 

Изборни секции

Локация

 

052, 053, 054, 055 ,056, 057, 058, 059

 

Фоайето на първия етаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, УЛ. „ОГРАЖДЕН“ №10

 

 

 

Изборни секции

Локация

 

060, 061, 062, 063, 064, 065, 073

Фоайето на първия етаж помещението на охраната в училището

 

 

 

  1. 7.СУ „ПЕЙО ЯВОРОВ“, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 136

 

 

 

Изборни секции

Локация

 

009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 066, 067, 068

 

Партера на първия етаж

 

 

 

 

 

  1. 8.ФЕГ “АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“, УЛ. „ВУК КАРАДЖИЧ“ №13 А

 

Изборни секции

Локация

 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008

 

Фоайето на първия етаж

 

 

 

 

 

  1. 9.ПГ КИТ „ИВАН БОГОРОВ“, УЛ. „НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ“ №16

 

Изборни секции

Локация

 

044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 072

 

Фоайето на първия етаж /входа на гимназията/

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, уведомява членовете на СИК, че обученията им ще бъдат проведени присъствено, в Палата № 6 на Международен панаир-Пловдив(гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37), съгласно долупосочения график: 

Дата

Задължителна регистрация

Начален час на обучение

РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК

24.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК

25.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК

26.10.2023 г.

17:00 – 18:00 ч.

18:00 ч.

“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК

Всички членове следва да спазят часовия диапазон, определен за задължителната регистрация, а именно: от 17:00 – 18:00 ч., както и графика за провеждане на обучения за района, в който се намира тяхната избирателна секция!

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!