Сряда, 13 Април 2016 09:13

Обществена поръчка - по реда на глава 8 ”А” от ЗОП № 9052702 с предмет : “Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания на територията на район „Северен”– община Пловдив, във връзка с изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.002-0

Обществена поръчка - по реда на глава 8 ”А” от ЗОП  9052702 с предмет : “Доставка на специализирано транспортно средство,

 

за хора с увреждания на територията на район „Северен”– община Пловдив, във връзка с изпълнение на проект:  BG05M9OP001-2.002-0223-C001 „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси””

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!