Четвъртък, 06 Юни 2013 14:42

публична покана 9016263 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Пролет”, находяща се на територията на Община Пловдив, Район „Северен”, ул. „ген.КУТУЗОВ” №4, разделена на девет обособени позиции

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!