Сряда, 08 Май 2013 16:51

Публична покана 9015216 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една млечна кухня, находящи се на територията на район „Северен”-община Пловдив разделена на девет обособени позиции

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!