Петък, 21 Октомври 2022 10:14

Инвестиционно предложение: "Жилищно строителство - 5 броя сгради"

О Б Я В А

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Жилищно строителство – 5 броя сгради“ в ПИ с идентификатор 56784.502.210, по кадастралната карта на гр. Пловдив,

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 21.10.2022 г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!