Вторник, 26 Юли 2022 11:53

Инвестиционно предложение: Обособяване на площадка №2 за дейности по приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори

                                                          О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

 

СЪОБЩАВА

 

        на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Обособяване на Площадка № 2 за дейности по приемане, разглобяване и временно съхранение на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“ в ПИ с идентификатор 56784.508.239 по кадастралната карта на гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 6, с възложител „ВСВ-РЕЧИКЛИНГ“ ЕООД, с управител Светла Михайлова Хаджиева.

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

 

 

 

Датата на публикуване на обявата: 26.07.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!