Петък, 22 Юли 2022 07:41

Обява на Решение № 255, взето с протокол № 11/09.06.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!