Вторник, 22 Февруари 2022 13:25

Инвестиционно намерение "Промяна в Инсталация за производство на Натриев хипохлорит“

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение:

„Промяна в Инсталация за производство на Натриев хипохлорит“ гр. Пловдив, район „Северен“, бивше АПК Тракия, ул. „Васил Левски“ № 242 (УПИ IX–1240 и X-1240), с възложител „СКОРПИО-46“ ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 /четиринадесет/ дни от 23.02.2022 г. до 08.03.2022 г. включително.

 

 

 

 

За мнения и въпроси: 032/901 164

                                    032/901 177

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване на обявата: 22.02.2022 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!