Петък, 21 Януари 2022 13:37

Инвестиционно намерение "Реконструкция и модернизация без промяна на капацитета на съществуващ крематориум"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Реконструкция и модернизация без промяна на капацитета на съществуващ крематориум“ в ПИ        № 56784.14.39, гр. Пловдив, район „Северен“, Община Пловдив, област Пловдив, с възложител „ПОСЛАНИКОВ БРАДЪРС“ ООД

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 21.01.2022 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!