Печат на тази страница
Четвъртък, 14 Октомври 2021 08:51

СУ „П. Кр. Яворов“ реализира проекти за обновена ограда и фитнес на открито

СУ „П.Кр.Яворов“, което се намира в район „Северен“, вече разполага с обновена ограда в източната и северната части на двора. „На мястото на старата ограда, която бе напълно компрометирана и опасна за учениците и минаващите граждани към прилежащите пешеходни пространства, вече е изградена изцяло нова ограда.Тя е финансирана по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022 г.“, каза директорът на СУ „П.Кр.Яворов“ Пламен Стоилов. Общата височина на обновената ограда е около 3 м., като тя възпрепятства преминаването на външни лица в неучебно време и създава сигурност. „Изказвам своята благодарност към Община Пловдив и към кметството на район „Северен“, с които осъществихме бърза и ефективна комуникация, спомогнала за реализирането на дейностите по проекта в срок“, допълни Стоилов. Училището има и още една нова придобивка-фитнес на открито.Тъй като все по-често се наблюдава затлъстяване и обездвижване при подрастващите, което налага търсене на превантивни мерки за справяне с проблемите от подобен характер, СУ „П.Кр.Яворов“ е намерило решение.Екипът на гимназията кандидатства за изграждане на многофункционален фитнес на открито, спечелен и финансиран по ПУДООС и Министерството на околната среда и водите.Той разполага с лостове за набиране, шведска стена, хоризонтална стълба, халки за гимнастика, уред за коремни преси, двойна успоредка и стойка за лицеви опори.