Петък, 10 Февруари 2017 17:40

Министерство на отбраната

В изпълнение на заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, командира на Сухопътни войски обявява провеждане на конкурс за войнишки длъжности, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, в страната и в чужбина.

 

         Конкурса ще се проведе за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани както следва:

 

         1. В гарнизон Пловдив –36 длъжности.   

                  1.1. За в.ф. 44220 – 36 длъжности.

 

         2. В гарнизон Стара Загора – 150 длъжности

                  2.1. За в.ф. 24 150 – 7 длъжности;

                  2.2. За в.ф. 54 140 – 27 длъжности;

                  2.3. За в.ф. 44 200  - 26 длъжности;

                  2.4. За в.ф. 54 230 – 35 длъжности;

                  2.5. За в.ф. 48 430 – 55 длъжности.

 

         3. В гарнизон Карлово – 203 длъжности

                  3.1. За в.ф. 34 840 – 87 длъжности;

                  3.2. За в.ф. 42 000 – 116 длъжности.

 

         4. В гарнизон Казанлък – 87 длъжности

                  4.1. За в.ф. 22 180 – 97 длъжности.

 

         Документи за кандидатстване се приемат до 06.03.2017 г. във Военно окръжие – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. Велико Търново № 75, тел. 032 632 871, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

 

         Подпомагане на кандидатите при избор на длъжности и попълване на документи, става в офисите за военен отчет в районите на община Пловдив. 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!