Петък, 10 Април 2020 00:33

Етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост

Образец Правилник за вътрешен ред

Образец за Книга на етажна собственост

Образец Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Заповед

 

 За въпроси относно етажната собственост може да се обръщате на телефон 032 901 163 или стая 27 в сградата на районната администрация.

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!