casper

casper

            По инициатива на директора на библиотеката на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски” Милка Янкова, се организира кампания за набиране на книги за читалището на с. Скребатно, което изгоря до основи, заедно с 11 000 тома книги. В селото учат над 200 деца, които в момента нямат достъп до художествена и научна литература.

            Молбата за помощ и съпричастност за набиране на необходимия книжен фонд за съществуване на библиотеката, срещна подкрепата,  както на служителите  на районната администрация, така и на жителите на район ,,Северен” . За кратък срок бяха набрани над 250 тома литература, които днес се предадоха на директорката на библиотеката на Пловдивския университет.

            Кампанията на районната администрация за набиране на книги, наречена ,,От Хора, за Хора” е инициатива с близо три годишна история. Освен изградената къщичка за книги до районното кметство, администрацията дарява книги и на други читалища и социални институции – допълни районният кмет инж. Ральо Ралев.

Четвъртък, 14 Февруари 2019 13:10

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
4/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
5/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
9/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Стоянова  Трендафилова Главен експерт "ЧР"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
11/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
12/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
13/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Десислава Драганова  Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
14/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Геортиева Кузманова Старши юрисконсулт
18/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
20/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
22/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Дончева Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
30/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Събева Касиер
33/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
36/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Десислава Ненова Йорданова Секретар
37/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
38/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
39/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
40/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"
41/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"
42/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев  Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Росица Георгиева Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Христова Кодукова Касиер
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Тенчева Филипова Счетоводител
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
54/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
55/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Технически сътрудник - секретар Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
56/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ники Ваганова Агачян Старши инспектор "Търговия и услуги"
57/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги"
58/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
59/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Технически сътрудник - секретар
60/07.12.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
61/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 2 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1   1/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса  Димитрова  Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Петров Богданов Главен архитект
Четвъртък, 14 Февруари 2019 13:01

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1 1/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Десислава  Ненова  Йорданова Секретар
2 2/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
3 3/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Стоянова Трендафилова Главен експерт "ЧР"
4 4/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
7 7/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
8 8/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
9 9/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
14 14/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Миглена Иванова Миланова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Събева Касиер
16 16/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Христова Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Георгиева  Кузманова Старши юрисконсулт
18 18/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
19 19/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
20 20/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и усруги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21 21/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Десислава Драганова Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
22 22/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
23 23/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
30 30/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
31 31/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"
32 32/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"
33 33/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34 34/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
35 35/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
36 36/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
37 37/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
39 39/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
40 40/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
42 42/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
43 43/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
44 44/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
45 45/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
46 46/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Росица Георгиева  Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
47 47/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
49 49/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
50 50/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Веселина Георгиева Панайотова-Борукова Счетоводител Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
51 51/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Тенчева Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев 1. Старши юрисконсулт   2.Технически сътрудник-секретар чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
57 57/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Петрова Манчева  младши експерт "ТУ"
58 58/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ники Ваганова Агачян старши инспекгор "ТУ"
59 59/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
60 60/06.02.2019г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
61
62

За децата в ДГ „Славей“ февруари започва с откриването на реновиран физкултурен салон – дълго чакана придобивка, която вече радва малчуганите, техните учители и родители. Ремонтът се осъществи след настояване на кмета на района инж. Ральо Ралев за отпускане на целеви средства от общинския бюджет в размер на 12 300 лв., за да бъде отстранен проблемът с проникваща вода и влага в сградата. За по-малко от месец, това обясни директорът на градината Любка Биволарска, изцяло бе подновен физкултурният салон, както и външната прилежаща част на площадката до него – най-компрометирани от проникващата влага. Премахнати са старите плочи на външната площадка и е направена хидроизолация в основата на стените с цел да не прониква вода в сградата. Инж.Ральо Ралев, който бе заедно с екипа си сред гостите на откриването, подчерта, че ремонтните дейности са били наложителни, за да се осигури сигурност, добра хигиена, удобство и естетическа среда за малките възпитаници на „Славей“. Шпакловка и полагане на мрежа по стените, грундиране, боядисване, нова дограма, освежени радиатори, нови плочи за външната площадка – това са част от основните дейности, конкретизира кметът, които преобразуват физкултурния салон в истинско царство за спортни игри и за занимания на децата с дейности над държавните образователни изисквания. Точно това демонстрираха щастливите малки славейчета пред многобройните гости, дошли на откриването: играха футбол, рецитираха и пяха, рисуваха и гордо показваха какво са измайсторили. Веднага след традиционното разрязване на лентата присъстващите на събитието родители се присъединиха към благодарностите, които директорът Любка Биволарска и децата отправиха към инж.Ралев и целия му екип за съдействието и впечатляващият краен резултат.

Среща с живущите на ул.”Победа” №62-72 и ул.”Стоян Заимов”№16 проведе кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев в 18.00 часа снощи. Основните теми, които гражданите обсъдиха с кмета на района бяха по новоизградения паркинг за 82 автомобила по Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив с площ от 2000 кв.м. – за обособяване на вход-изход със знаци, за да се избегне паркирането на автомобили на това място; да се постави нов знак, че ще бъдат репатрирани автомобилите, които паркират извън обособените места; предстои втора процедура за отдаване под наем на всички паркоместа; да бъдат поставени пътни ивици с цел предовратяване на качване на автомобили по тротоарната настилка и зелените площи. Живущите благодариха за новоизграденото осветление на паркинга и поискаха от инж.Ралев да бъде изградено допълнително осветление на изхода на паркинга, за още по-добра осветеност, както и по-чести проверки от служителите на ОП „Общинска охрана”, които да следят за неправомерно паркирани автомобили на тротоарната настилка пред заведенията и в зелените площи. Отправени бяха и искания за подрязване на клоните на дърветата на входовете на блока на ул.”Победа” №62-72, което пък трябва да се изпълни от ОП „Градини и паркове”. Живущите в обновената многофамилна жилищна сграда по Национална програма за енергийна ефективност се похвалиха на кмета на район „Северен” за ефекта от 4-5 градуса по-висока температура от преди санирането. Те напомниха на инж.Ралев за срещата им от преди 2 години, когато лично той е присъствал на общите им събрания и ги е убеждавал да се включат в програмата. „Срещите с граждани са изключително важни за нас. Прекият контакт е най-важен за успешното функциониране на всяка администрация” – сподели инж.Ралев.

Понеделник, 21 Януари 2019 07:06

Бабин Ден

Денят на родилната помощ – Бабинден отбелязаха днес в пенсионерски клуб „Надежда” в кв.”Гагарин” на район „Северен”. В препълнената зала бе проведен обичаят най-младата баба Васка Коджебашева да полее с вода за ритуално измиване на ръцете най-възрастната баба - Кипра Иванова. Празникът на възрастните дами уважиха заместник-кметът на район „Северен” Лариса Кътова и секретарят на района Десислава Йорданова. Те изненадаха всяка от присъстващите 55 баби с подарък от кърпа и сапун. Празникът продължи с много настроение и пожелания за здраве, още внуци и правнуци за всички присъстващи. След тържеството в пенсионерския клуб дамите от ръководството на район „Северен” посетиха и поздравиха още 20 празнуващи баби от района, които всяка година се събират, за да отбележат подобаващо най-хубавия празник - Бабинден. Всяка от тях също получи подарък и пожелание за здраве, внуци и берекет.

Вторник, 15 Януари 2019 07:05

Ремонтни дейности

Ремонтни дейности стартираха в ДГ „Славей”, находяща се на ул.”Полковник Сава Муткуров” №40 с директор Любка Биволарска – съобщиха от администрацията на район „Северен” с кмет инж.Ральо Ралев.

         Ремонтът обхваща цялостно обновяване на физкултурния салон, както и външната прилежаща част на площадката до салона, а  стартирането му бе неотложно и наложително, поради силно компрометираното му състояние .

         Ремонтните дейности включват премахване на мазилката, цялостна шпакловка с полагане на мрежа по стените, грундиране и цялостно боядисване на стените и таваните, пребоядисване на всички съществуващи радиатори.

         Ремонта на външната част обхваща премахване на старите мозаечни плочи, доставка и полагане на армирана циментова замазка и хидроизолация в основата и стените с цел да не прониква вода и влага в помещението, след което ще бъдат положени нови тротоарни плочи.

         Освен това ще бъде решен и проблемът с правилното отводняване на външната площадка.

         Спешният ремонт се осъществява след констатация на служители на район „Северен”  и по молба на инж. Ралев – кмет на района за отпускане на допълнително финансиране на целеви средства в размер на 12 300 лв.от община Пловдив.

Четвъртък, 31 Януари 2019 07:28

Тенур Геб

Четвъртък, 31 Януари 2019 07:28

Стефка Атанасова

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 112

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!