casper

casper

Петък, 13 Март 2020 13:10

COVID-19

Гореща линия за коронавирус COVID-19 за Пловдив:  0700 147 44

Координационен център за  социални услуги: 0878 371 710      0878 371 449

 

 Информация за COVID-19.

 

 Поради усложнената обстановка Ви приканваме да плащате сметките си по банков път!

 

 Можете да заплатите такси и услуги по банков път в бюджетната сметка на Район "Северен".

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: За да бъдат обработени коректно вашите плащания. Моля впишете номера на договора, вида и броя на услугите, трите си имена или име на фирмата и булстат!

 

За справки и заплащане на местни данъци и такси можете да изпалзвате портала на Община Пловдив или в сайта на Национална Агенция по Приходите.

 

Всички електронни услуги на Община Пловдив

 

 

Заплащане за детски ясли 

 

 

ДЯ “ПАЛЕЧКА“Мечо пух“ и „Дребосъчета“

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

IBAN-BG96IORT73753102001500

BIC : IORTBGSF

Преводите да са в полза на Район "Северен" - Здравеопазване

и да съдържат следната информация: 

 

Основание за плащане:

1.Име на детската ясла

2.Име на  групата на детето

3.Трите имена на детето

4.За кой месец се отнася таксата

5.Вид плащане-448003

 

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 

 

Четвъртък, 12 Март 2020 07:38

стационарен преместваем обект

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 588/06.06.2003г., находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – жилищно строителство, от кв. 1 по регулационния план на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив, за поставяне на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Пр. № 11, т. 6 от 20.09.2012г. и актуализирана с Протокол № 14, т. 12 от 28.10.2013г., за разполагане на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 16.03.2020г. до 29.03. 2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 575/10.02.2003г., находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – комплексно жилищно и обществено застрояване, от кв. 6а, по регулационния план на кв. „Артерия Аерогара”, гр. Пловдив, за ситуиране на 1 /един/ брой ВПС (временно преместваемо съоръжение - павилион) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 5, т. 5 от 04.04.2014г. на РЕСУТ, за ситуиране на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 71 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 16.03.2020г. до 29.03. 2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

Четвъртък, 12 Март 2020 07:35

стационарен преместваем обект

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 588/06.06.2003г., находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – жилищно строителство, от кв. 1 по регулационния план на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив, за поставяне на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Пр. № 11, т. 6 от 20.09.2012г. и актуализирана с Пр. 14, т. 12 от 28.10.2013г., за разполагане на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 16.03.2020г. до 29.03. 2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

Понеделник, 09 Март 2020 10:03

Приемно време

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

МОЛЯ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИЕМНИТЕ ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЕДЕЛНИК: 14:00 - 16:00 ЧАСА

ВТОРНИК: 10:00 - 12:00 ЧАСА

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА СТОЯН АЛЕКСИЕВ - ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК

ОТ 9:00 ДО 11:00 ЧАСА, С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ.

 

ПОРАДИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА!

 

ЗА ВРЪЗКА С РАЙОН "СЕВЕРЕН" ОТНОСНО ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, МОЛБИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПИТВАНИЯ И ДРУГИ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОСОЧЕНИИТЕ ИМЕЙЛИ И ТЕЛЕФОНИ:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.                                              Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЦЕНТРАЛА:  032/959 004                                                        ДЕЛОВОДСТВО: 032/901 190

ФАКС: 032/901 161                                                                  ДЕЖУРНИ: 032/901 179

ОТДЕЛ КиР: 0877597065                                                        ОТДЕЛ УТ: 032/901 169

                                                                                                                          0879632023  

Стела Грозданова е прикована на легло след като лекарите й откриват рак на бъбрека. 47-годишната пловдивчанка има нужда от жизненоважна операция, за да проходи отново. За реализирането на операцията са необходими 6100 лв.

На 18 ноември 2019 г. Стела Грозданова разбира за страшната диагноза-онкологично злокачествено заболяване-тумор на бъбрека.На 5 декември 2019 г. премахват целия й бъбрек , но се появяват метастази на гръбначния стълб и на прешлените. Оттогава тя е неподвижна.

Жената е самотна майка, с две дъщери-на 21 г. и на 13 г. Семейството живее под наем в район „Северен“. След като остава прикована на легло, по-голямата й дъщеря Светослава напуска работа, за да се грижи за нея. Вече три месеца състоянието на Стела Грозданова не се подобрява. За нова спешна животоспасяваща операция трябва да се платят 6100 лева, с които семейството не разполага.

Желаещите да помогнат могат да го направят на следната сметка:

Банка-ДСК
IBAN-BG60STSA93000025811001
BIC-STSABGSF
Титуляр-Светослава Шопова

Телефон за връзка- 0883372020- Стела Гроздановаhttps://glas.bg/balgariia/6000-leva-tolkova-sa-nuzhni-da-ostane-edna-maika-detsata-si-427088?preview&fbclid=IwAR0ykUvhBqBPADZJvkzSsIcwfktrge5c761tzvu17SwpH5IjN64AJIZMi50

https://www.marica.bg/index.php/plovdiv/gradat/rak-na-babreka-prikova-plovdivchanka-na-leglo-6090-lv-q-delqt-ot-prohojdane?fbclid=IwAR0ED5l6bbFt5MYCMTdYE64TukCJqXWatYOjU7WbYIshH8NI_Il1lpXeTCA

https://trafficnews.bg/obshtestvo/maika-tezhka-diagnoza-i-dvete-i-detsa-se-boriat-otseliavane2-171009/

Вторник, 26 Ноември 2019 11:43

Изплащане на хонорари от изборите!

Уважаеми граждани,

Започна изплащането на хонорарите на участниците в секционните избирателни комисии. Срока за получаване на възнагражденията е 3 години.

Вторник, 26 Ноември 2019 11:07

Спри домашното насилие!

IMG 0001

 

IMG 0002

Вторник, 22 Октомври 2019 10:39

Приятна изненада

Живущите на ул. „Ален мак“ 32, 34, 36 и 38 останаха приятно изненадани от бързата реакция на кметството на район „Северен“, управлявано в момента от д-р Красимир Асенов. „Сутринта на вчерашния ден при мен беше получен сигнал от живущите на ул. „Ален мак“ 32, 34, 36 и 38за много опасна дупка в градинката пред техния блок. След като с експерт от кметството констатирахме, че на това място има пропадане на земни маси, разпоредих мобилен екип от фирмата за поддържане на тротоарите и пътните платна в район „Северен“ да отремонтиранарушената настилка“, съобщи заместник-кметът Калоян Георгиев. Според гражданите от посочения адрес преди повече от седмица се е получило пропадане на зоната до детската площадка в междублоковото пространство, точно в средата на пешеходната алея, което е представлявало сериозна опасност за живущите, за преминаващите и особено за децата. Още по-опасно ставало вечер, което накарало жителите на блока да запълват с подръчни материали опасната дупка, както и да се опитат да заградят и обозначат същата с лента. „Тъй като и това не е помогнало хората ме сигнализираха за описания проблем. Последващо бяха изсипани около 4 куб. м трошен камък и пръст. Дупката беше затворена и уплътнена, пътните ивици пренаредени, а пешеходната алея беше възстановена“, допълни Калоян Георгиев, като благодари на гражданите за положените усилия и подадения сигнал.
Четвъртък, 10 Октомври 2019 08:00

Акция по репатриране

Акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та (ИУМПС) стартира в началото на седмицата на територията на район „Северен” – съобщават от администрацията на района. До момента принудително са репатрирани 15 автомобила, а голям брой от облепените със стикери от сформираната комисия в изпълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пловдив излезли от употреба автомобили вече са премахнати от терени държавна или общинска собственост. Нарушителите са отстранени от следните адреси: - ул.”Златна панега” №47 – 1 бр. - бул.”Дунав” №42 – 1 бр. - бул.”България” №111 – 2 бр. - ул.”Полк.Сава Муткуров” №75 – 1 бр. - бул.”България” №230 – 2 бр. - бул.”България” №144 – 1 бр. - ул.”Полк.Сава Муткуров” №40 – 1 бр. - ул.”Карловско шосе” – 2 бр. - ул.”Средец” №34 – 1 бр. - ул.”Средец” №14 – 1 бр. - ул.”Победа” №56 – 1 бр. - ул.”Борба” №18 – 1 бр. От районната администрация напомнят, че се облепят автомобили, които не са в движение, без технически преглед за последните две години и намиращи се на терени общинска или държавна собственост. След облепяне на автомобилите собствениците имат 90-дневен срок, в който следва да преведат автомобилите се в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. В следствие на неизпълнени такива предписания следва акция по репатриране на излезлите от употреба МПС-та. Общият брой облепени ИУМПС от началото на 2019 година до момента в район „Северен” възлиза на 94 броя. Акцията по репатриране на ИУМПС ще продължи на 21.10.2019 г. Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства е 032/901 165 – отдел „Екология” в район „Северен”.
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 116

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!