casper

casper

 


Във връзка с борбата с коронавирус COVID 19 Кмета на район „Северен“ Стоян Алексиев уведомява всички домоуправители на етажната собственост да предприемат спешни мерки за профилактика и дезинфекция на общите помещения на сградите с дезинфектант на алкохолна основа, като няколкократно през деня се дезинфекцират стълбищата, входните врати и площадките пред сградите.

 
Събота, 28 Март 2020 00:02

Млечна кухня

На основание заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение на заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и заповед №РД-01-144 от 22.03.2020г. относно удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително. 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ” Преустановява работа с клиенти за този период.

Събота, 21 Март 2020 17:51

Адресна регистрация

Няма нужда от регистрация на настоящ адрес за влизане и излизане от Пловдив

plovdiv_asenovgrad

Няма да има нужда от представяне на адресна регистрация за настоящ адрес при преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътни артерии на Пловдив, съобщиха от Общинския кризисен щаб в града.

Декларацията, която се представя пред контролните органи на КПП, се попълва от физическите лица и се заверява от работодателя. Съгласно разпореждане на кмета Здравко Димитров срокът за попълване и заверка на декларацията е до 17 часа в понеделник, 23 март.

Декларацията може да бъде свалена от страницата на Община Пловдив тук.

Във връзка с постъпили сигнали на граждани за масови струпвания пред магазините в ранните часове на днешния ден Община Пловдив уточнява, че жителите над 60-години нямат ограничение в часовете за пазаруване. Заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев гласи, че забранява на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки в периода от 8.30 до 10.30 всеки ден, за да могат по-възрастните над 60 години да пазаруват в този часови интервал с предимство. „Апелирам възрастните хора да се запознаят със заповедта и да не се събират на опашки пред магазините рано сутрин. Ако не е станало ясно – те могат да пазаруват през целия ден и за тяхно добро е да избягват струпванията пред входовете на магазини и аптеки“, призова кметът Здравко Димитров.

78bb05d6589c6666d3ff0875ed059d47

Доброволното Формирование „Пловдив 112“ се включи в кампанията на Общината „Пловдив заедно срещу  COVID – 19″. Съвместно започна набиране на доброволци за логистични задачи във връзка с епидемията.

Ето какви са критериите:

1) Желаещите на първо място трябва да са здрави- без температура, кашлица и други симптоми. Да не страдат от хронични респираторни, кардиологични и диабетни заболявания.
2) На възраст от 18 до 50 години
3) Желателно е да разполагат с лични предпазни средства – ще се опитаме да набавим, ако на някой нещо липсва, но разполагаме с ограничен ресурс. Нужно е да имате: очила, маска, ръкавици, желание да помагате безвъзмездно на хора в нужда.
4) Наличието на МПС е добре да се отрази в документа, който ще изпратим за попълване на желаещите. Уточняваме, че няма как да покрием горивото, така че изборът е ваш.
5) Екипите ще се състоят от 2-ма души.
6) Всички записали се ще преминат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инструктаж в нашата база, ще попълнят декларация за съгласие и ще получат временна карта, удостоверяваща, че са част от организацията ни.

Ако желаете да се включите, може да пишете на Фейсбук страницата на ДФ 112: https://bit.ly/38XtZQE

За подробна информация можете да използвате директна връзка с член на екипа на телефон 0890112001.

 

В съответствие с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 съобщаваме, че още на 09.03.2020 г. администрацията на район Северен ограничи достъпа на граждани без предпазни средства до кметството. Създаде се организация за обслужване на гражданите на едно гише, като се регламентира и необходимото отстояние. На входа на кметството се монтира дозатор с дезинфекционен препарат.

 

Чрез съвместната ни програма с БЧК - Пловдив „Мобилни социални екипи”, предоставяме на гражданите на района следните услуги:

 

1. Доставяне на топъл обяд по домовете на 70 потребители към социална услуга „Обществена трапезария”;

- подпомагане на доставката на топъл обяд по домовете ;

- приемане на случаи на самотно живеещи лица в района, за съдействие при закупуване на хранителни продукти и медикаменти от първа необходимост, изписване на лекарства от личен лекар;

- предоставяне на брошури с информация за необходимите мерки за намаляване риска от заразяване;

- предоставяне на хуманитарно подпомагане /хранителен пакет/ на крайно нуждаещи се;

- психо-социална консултация по телефона;

- информиране за предпазване от измами по кампания „SOS-сигурност“.

 

2. Програма „Мобилни социални екипи” разполага с:

  • Кризисна телефонна линия- 0700 147 44;

  • 10 психолози;

  • По 10 доброволци на район;

  • 3 мобилни екипа ;

  • 6 коли, допълнително обслужващи всеки район;

  • 1 транспортен бус;

  • наличен щатен състав – 15 човека.

 

3. Провеждане на информационна кампания за предпазване от заразяване:

 

- информационна брошура към всеки потребител;

- поставяне на информационни плакати по жилищните входове на посетените адреси.

 

4. Използване на социалните мрежи за предоставяне на актуална информация във връзка със създалата се извънредна ситуация.

 

От 10.03.2020 г на националния телефон 0700 147 44 могат да се обаждат всички граждани, изпаднали в тревожност за своето здраве, както и да подават сигнали за самотно живеещи лица. Линията се обслужва от специалисти-психолози, които дават информация за необходимите мерки и оказват помощ, необходими за опазване на физическото и психическо здраве, съвети за намаляване на безпокойството, с цел намаляване риска от заразяване и разпространение на инфекцията. Линията е отворена всеки ден от 8:30ч. до 17:00ч.

Неделя, 15 Март 2020 10:14

Млечна кухня

 

Община Пловдив, район “Северен ”

 

ДЕТСКА КУХНЯСЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ”

Пловдив, бул.”Марица” 51 тел. 032 95 45 73

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

Пловдив, 14.03.2020г.

 

На основание Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България,

 

ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ „СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ”

   Преустановява работа с клиенти за периода от 17.03 до 29.03 включително.

 

Закупените купони за този период/ от 17-ти до 29-ти март/ ще са валидни за първата десетдневка на месец АПРИЛ – от 01.04 до 14.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Танка Гавазова:

Директор на Детска кухня „Слънчеви усмивки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Със заповед на министър Кирил Ананиев се затварят детските градини и яслите

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020, съгласно която се преустановяват всякакви мероприятия, групови занимания, затварят се спортни клубове, търговски обекти с изключение на хранителните магазини, аптеките и дрогериите. Повече вижте в текста на самата заповед:

- Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

- Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

- Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

- Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

- Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 116

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!