Administrator

Administrator

Петък, 04 Март 2011 00:40

Облагородяват „Северен“

„Градинката до улица „Борба“ в пловдивския район „Северен“ е истинско бижу. Миналата година изградихме голяма детска площадка, сега засаждаме борчета. Искаме наистина да е приятно за хората“, заяви кметът на района д-р Ина Филипова. Тя, заедно със заместника си Ангел Ангелов отделиха лични средства и закупиха повече от 30 борчета. Иглолистните дръвчета те засадиха в градинката до улица „Борба” 9.

 

За Филипова и Ангелов личният пример е изключително важен и чрез инициативата си приканват жителите на района да засадят дръвче или да направят цветна градина в междублоковите си пространства, за да бъде „Северен“ наистина примамливо място за живеене.

Районната организация на Политическа партия ГЕРБ в пловдивския район "Северен" с ръководител народният представител Стефан Дедев се поклони пред паметника на Панайот Волов в квартал "Захарна фабрика". Въпреки снега и студеното време, да отдадат почит пред подвига на героите дойдоха представители на партийната структура, депутатът Стефан Дедев, кметът на район "Северен" д-р Ина Филипова, заместник-кметът Ангел Ангелов.

Днес се навършват 133 години от Освобождението на България. На този ден нека с признателност си спомним подвига на революционера Панайот Волов, на всички апостоли на свободата, на българските опълченци, на руските, украинските, финландските и всички воини, отдали живота си за българското Освобождение, заяви народният представител от ПП ГЕРБ Стефан Дедев. Отдавайки почит към героите и обръщайки поглед към историята, трябва уверено да гледаме в бъдещето, допълни той.

След като положиха венци и цветя пред паметника на Панайот Волов, представителите на ПП ГЕРБ в район "Северен" се включиха в общоградското честване на Националния празник на България 3-ти март.

Утре в 9 часа ще бъде пуснато за движение южното платно на бул. "България" от колелото на Панаира до служебния транспортен вход на Панаира. Движението ще се извършва еднопосочно, тоест от кръговото движение в посока моста "Адата". По платното е положен и горният износващ слой асфалт, но маркировката ще бъде направена при по-подходящи атмосферни условия, за да не се компрометира нейната трайност. Движението ще бъде пуснато в присъствието на зам.-кмета Георги Титюков и главния секретар на общината Борислав Инчев.

Неделя, 23 Януари 2011 00:21

Правомощия на районния кмет

Правомощията на кметовете на райони са регламентирани в ЗМСМА (Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация). Те възникват от полагането на клетвата и са следните:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до ЕСГРАОН (т.е. ГД „ГРАО”;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
Кметовете на райони могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.

Събота, 22 Януари 2011 18:48

Разработка

Заявената страница е в процес на разработка

Неделя, 23 Януари 2011 16:05

Приемни дни на район Северен

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА НА РАЙОН СЕВЕРЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
СТОЯН АЛЕКСИЕВ


всеки Четвъртък от 09:00 до 11:00 ч. с предварително записване


ПРИЕМНИ ДНИ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНА

Понеделник от 14:00 до 16:00 ч.

Вторник     от 10:00 до 12:00 ч.

 

ПРИЕМНИ ДНИ ДЕЛОВОДСТВО

 

По всяко време на работния ден се приемат граждани при възникнали от тяхна страна въпроси.

От Понеделник - Петък     от 8:30 до  17:00 ч.  без прекъсване.

Понеделник, 24 Януари 2011 15:25

Телефонен указател стар

стая

Длъжност

Име, фамилия

Сл. Тел.

23.

КМЕТ

Инж.РАЛЬО РАЛЕВ

901 166

25.

ЗАМ. КМЕТ

ЛАРИСА КЪТОВА

Замества я: Анастасия Маташева

901 177

18.

ЗАМ. КМЕТ

КРАСИМИР АСЕНОВ

635 320

 

16.

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

953 110

901 188

1.

Дежурни

Никола Дачев, Тодор Тодоров, Иван Иванов,

954 165

901 179

2.

Технически сътрудник

Пламена Тонева

901 190

3.

Ст. счетоводител

Мл. счетоводител

Анна Семерджиева

Радка Петрова

901 164

4.

Главен счетоводител

 

901 199

5.

Касиер – Данъчна служба

Нели Кочева

901 172

6.

Каса Р-н „Северен”

Гергана Прокопова

 

954 118

7.

Гл. счетоводител

Ст. счетоводител

Стефка Чолакова

Емилия Каравастева

901 171

8.

Нач. отдел „ИП,УП, КС,Е и СД”

Технически сътрудник

Инж. Даниела Вълова

Зорница Манчева

901 175

 

9.

Гл. специалист  „КС”

Гл. спец.”УП-ПУП”

Техн.сътрудник «УП,АБ»

Гл. специалист «Контрол по строителството»

Петър Фурнаджиев

Иванка Калчишкова

Даниела Андреева

Емилия Калчева

901 169

10.

гл. спец. „КР”

Елена Трифонова

901 176

11.

Гл. експерт „КР”

Техн. сътрудник „КР”

 Надя Петрова

 Невена Бърдукова

901 176

 

12.

Гл. инспектор „ЕЧ”

Технически сътрудник

Елена Андреева

Николина Димитрова

901 165

13.

Гл. експерт „УП-ПУП

Ст.експерт „Ел.инсталации”

арх. Стефка Стойчева

инж. Тодорка Минева

901 178

14.

Ст.експерт ”Инвест.проекти”

Ст.експерт ”Конструкции”

Гл. спец.,,В и К”

Илиян Козарев

Татяна Яръмова

Венцислава Тоскова

901 168

 

15.

Гл. експерт „УП-ПУП”

901 180 и факс

17.

Гл. специалист „ОМП”

Николина Георгиева

901 174

 

19.

Директор Дирекция „УТ, ИП,СД,ГРАО и жил. настаняване”

Арх. Огнян Георгиев

901 170

 

20.

Ст. юрисконсулт

Гл. юрисконсулт

Тодор Ганчев

Стоянка Кузманова

901 167

21.

Гл. спец.”Жил. настаняване и соц. дейности”

Гл. експерт „Бюджет”

Ваня Трифонова

 

Лазар Кузев

901 173

24.

Технически сътрудник-секретар

Десислава Йорданова

959 004

901 160

Факс  901 161

26.

Ст. експерт „ЧР”

Гл. експерт.”Бюджет и ЧР”

Васил Филипов

Антоанета Трендафилова

901 162

27.

Гл. инспектор „ТУ”

Гл. Инспектор „ТУ”

Гл. експ. „ИО”

инж.Милена Бекярова

Пламен Айръков

инж.Станислав Иванов

901 163

Служба „ГРАО”

Ул.”Вук Караджич” № 26

9.

Началник отдел „ГРАО и жилищно настаняване”

Гл. експерт ГРАО

Гл. експерт ГРАО

Гл. експерт ГРАО

Гл. спец. „БДС”

Нели Симеонова

Стоянка Кичукова

Мариела Чипова

Христина Георгиева

Гюрга Иванова

955 095

951 770

951 770

951 770

951 770

9.

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

Ул.”Вук Караджич” № 26

2.

Гл. експерт „ОК”

Нели Нончева

952 992

 

13.

Ст. счетоводител

Илияна Матевосян

950 814

14.

Мл. счетоводител

Мл. счетоводител

Иванка Попова

Цветелина Куртева

950 814

950 814

14.

Каса „ОН”, Мл.счетоводител

Стефана Бончева

952 998

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Бул.”Дунав” № 69

Гл. счетоводител

Касиер

Мл. счетоводител

Марчела Вягова

Петя Димитрова

Маруся Генова

945 157

945 157

945 157

Понеделник, 24 Януари 2011 16:46

Контакти

{jumi [php/form.php]}

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Понеделник, 24 Януари 2011 18:38

Съобщения

2012-10-31 Йовета глас - Трейдинг АД

2012-10-16 Халил Халилов

2012-09-29  До всички жители на район "Северен". Омбудсмана на град Пловдив - г-н Димитър Атанасов, ще приема граждани всяка последна сряда от месеца от 14ч. до 16ч. в заседателната зала на района.

2012-10-11 Инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща сграда в медицивски център за очни прегледи и диагностика "Луксор".

2012-09-11  Служебно съобщение на ПУП-ПР за част от кв.6 и 6а -кв. "Артерия Аерогара"

2012-04-19  Съобщение за Владислава Живкова Благоева

2012-04-05  Покана

2012-03-20  Заповед N:110А2933/04.11.11 г. за ПУП-ПРЗ на част от кв. 10-СИЗ-IVч.

2012-02-23  Съобщение за фирма ЕТ "Гитекс Иван Людмилов"

Покана до участниците и техните опълномощени лица в открит конкурс

Заповед № 10-ОА-3522/17.12.2010 година

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Пловдив район „Северен”, подлежащи на квалификация като „Служебна тайна”.

Вторник, 25 Януари 2011 00:17

История на район "Северен"

Район Северен (известен още като Кършияка, Каршияка, Каршиака) е един от административните райони на Община Пловдив. Името произлиза от турски език (Karşıyaka - другия бряг) и е свързано с местоположението му на северния бряг на река Марица. Каршияка се състои от кварталите „Герджика”, „Гагарин”, „Филипово”, „Захарна фабрика”, „Тодор Каблешков”, „Шекера”, „Гаганица” и „Армана”. Естествен център на района се явява православния храм "Св. Иван Рилски" (на улица "Васил Левски" №85), построен през 1931 година. Съвременното развитие на урбанизираната територия се свързва с развитието на Международния панаир Пловдив, намиращ се в района. Край Панаира активно се строят нови жилищни и търговски сгради, офиси и хотели. Обликът на района се доминира от наличието на три от четирите най-престижни хотела в града - "Новотел Пловдив", "Санкт Петербург" и "Марица".
Населението на Район Северен по постоянен адрес към 15 март 2009 г. съставлява 54218 жители
В района се намират гимназиите: ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", СОУ "Пейо Яворов", СОУ "Христо Г. Данов", СОУ "Никола Вапцаров", ЕГ "Пловдив", ЕГ "Иван Вазов", ТХВП, както и училищата СОУ "Райна Княгиня", СОУ "Димитър Димов" и др. В района е и новата сграда на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Присъстват и полудневни и целодневни детски градини (ЦДГ), детски ясли, детски клубове, детски школи, детски и езикови центрове, детски кухни, детски забавачки и детски консултации. Практикуват и множество детегледачки, частни учители и други специалисти. В района работят и известен брой здравни заведения: АГ Пловдив - отделение към МБАЛ Пловдив (бивша Окръжна болница), различни здравно-профилактични центрове, както и множество частни медицински кабинети (вкл. зъболекарски/стоматологични). В Кършияка развиват дейност и голям брой разнообразни по предлаганите си стоки магазини. Добре представени са хранително-вкусовите и битово-консумативни супермаркети, хипермаркети и бакалии, както и кафенетата, баровете и ресторантите. С построяването на техническо-инструментния хипермаркет "Практикер" навлизат и по-големите специализирани търговски центрове. Присъстват и частни открити зеленчуко-плодови и цветарски пазари, агротехически (селскостопански) магазини, електронни и електротехнически магазини и ремонтни центрове, кожаро-кожухарски и обувни магазини. Дейност развиват и промишлени предприятия като хранително-вкусови и консервни фабрики, както и предприятия от сферата на услугите като паркове, хотели, плувни басейни, квартири, компютърни зали и клубове, фризьорско-козметични салони, видеотеки, фото студия и печатарски ателиета, книжарници и книжно-вестникарски щандове, кабелни и сателитни ТВ и интернет доставчици, адвокатски кантори, строително-технически фирми, банки и застрахователни агенции, множество разплащателни центрове.
В Кършияка работят и немалко административни учреждения (и други представителства на държавни институции, напр. полицейско и пожарно управление) и много други.
Район Северен разполага и с малък брой културни центрове, които включват две районни библиотеки и множество частни клубове и граждански организации на доброволнически начала.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 8 от 9

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!