Administrator

Administrator

Сряда, 31 Октомври 2012 00:00

Йовета глас - Трейдинг АД

Вторник, 16 Октомври 2012 00:00

Халил Халилов

Четвъртък, 05 Април 2012 00:00

Покана

ПОКАНА

ДО УЧАСТНИЦИТЕ И ТЕХНИ ОПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА В ОТКРИТ КОНКУРС С
ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВЕ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ
ЗАВЕДЕНИЯ, ШЕСТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ТРИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЕДНА МЛЕЧНА КУХНЯ,
НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН “СЕВЕРЕН”,
РАЗДЕЛЕНА В ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.


Във връзка с провеждане на открита процедура съгласно чл.68, ал.3 от Закон за
обществените поръчки с предмет:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на две обединени детски заведения, шест
детски градини, три детски ясли и една млечна кухня, находящи се на територията на Община
Пловдив, Район “Северен”, разделена в девет обособени позиции, а именно:
Обособена позиция №1: “Доставка на пакетирани хранителни продукти”
Обособена позиция №2: “Доставка на месо и месни продукти”
Обособена позиция №3: “Доставка на млечни хранителни продукти”
Обособена позиция №4: “Доставка на хляб и хлебни продукти”
Обособена позиция №5: “Доставка на кисело и прясно мляко”
Обособена позиция №6: “Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
Обособена позиция №7: “Доставка на плодове”
Обособена позиция №8: “Доставка на зеленчуци”
Обособена позиция №9: “Доставка на яйца”


Ви каним да присъствате на 13.05.2011г. от 10.00 часа в заседателната зала №22 на
Район “Северен” – бул. “Цар Борис III Обединител” №22А, гр.Пловдив, където ще се
отворят ценовите предложения на допуснатите до участие кандидати в горепосочената
процедура и ще се обяви класирането им до момента.

С уважение,
Надежда Димитрова
Председател на комисията
назначена със Заповед 11РД09-178/29.04.2011г.
на Кмета на Район “Северен”

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 2 от 9

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!