Община Северен
Вторник, 26 Ноември 2019 11:07

Спри домашното насилие!

IMG 0001

 

IMG 0002

Четвъртък, 12 Септември 2019 19:24

Местни избори 2019

Четвъртък, 14 Февруари 2019 13:10

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
4/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
5/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
9/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Стоянова  Трендафилова Главен експерт "ЧР"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
11/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
12/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
13/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Десислава Драганова  Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
14/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Запрян Василев Атанасов Счетоводител
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Геортиева Кузманова Старши юрисконсулт
18/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Томова Бистрева Технически сътрудник  Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
20/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Цветкова Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
22/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Грозданка Иванова Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Дончева Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
30/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Събева Касиер
33/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
36/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Десислава Ненова Йорданова Секретар
37/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Даниела Иванова Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
38/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
39/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Величка Николаева Игнатова Специалист "УП-ПУП"
40/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Тодорка Живкова Минева Старши експерт "Елетроинсталации"
41/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Татяна Александрова Яръмова Главен експерт "Конструкции"
42/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев  Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Росица Георгиева Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Христова Кодукова Касиер
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Тенчева Филипова Счетоводител
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
54/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
55/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Технически сътрудник - секретар Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
56/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ники Ваганова Агачян Старши инспектор "Търговия и услуги"
57/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Петрова Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги"
58/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Старши юрисконсулт Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
59/21.11.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Петков Митев Технически сътрудник - секретар
60/07.12.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Еленка Николова Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация" Заличен съгласно чл.5 от  НОРИПДУКИ
61/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 2 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1   1/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса  Димитрова  Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Петров Богданов Главен архитект
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!