Сряда, 06 Януари 2016 11:55

Задължения за поддържане на чистота и снегопочистване.

Кметът на район „Северен” инж. Ральо Ралев напомня на ръководителите на учреждения, търговски дружества и обществени организации, както и на собствениците и ползвателите на заведения и преместваеми съоръжения за търговия в район „Северен”, че са длъжни да осигуряват поддържане на чистотата, почистване от сняг на подходите към стопанисваните от тях площи, прилежащите на тях части от територии, озеленени площи и тротоари, както и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг от стрехите.

Задълженията им произлизат във връзка с изпълнение на наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив, раздел ІІІ.(Поддържане на чистота и снегопочистване).

„Призовавам всички ръководители, които все още не са успели да почистят снега пред управляваните от тях учреждения да го направят, за да избегнем евентуални инциденти с граждани.” 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!