Петък, 13 Февруари 2015 15:03

Проверка на адреси на граждани

В Община Пловдив се извършва проверка актуалността на настоящите адреси на граждани, завърнали се в общината от трайно пребиваване в чужбина.

 

 

Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 г. местни избори общинска администрация Пловдив уведомява гражданите с постоянен адрес в гр. Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, че в срок не по-късно от 10.04.2015 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори) е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в районната администрация, по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.

 

След този срок, гражданите с настоящ адрес извън Република България, въпреки че имат постоянен адрес в гр. Пловдив, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.

 

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл. 396 от ИК е:

-       български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

-       български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.

 

Лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове  на местните избори през есента на 2015 г.

 

В тази връзка се призовават жителите на Община Пловдив, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина да извършат проверка в районните администрации за актуалността на настоящия си адрес.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!