Вторник, 29 Април 2014 08:13

Опасни отпадъци в район „Северен”

Успешно премина вчерашната кампания за приемане за последващо третиране на опасни отпадъци в район „Северен” , организирано от Община Пловдив – съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев.

Мобилният събирателен пункт беше позициониран източно от бул.”България” №108, подход към ул.”Седянка”, западно от бул.”Цар Борис ІІІ-ти Обединител”№22.

„Предимно термометри с живак и лекарства носят жителите” – сподели служителят на фирмата. „Събраните отпадъци се изпращат във фабрики в Германия и Холандия за преработка” – допълни той.

Към основните групи опасни отпадъци спадат :

-          Фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/

-          Домакински препарати и химикали

-          Живак и живаксъдържащи уреди

-          Мастила и замърсени опаковки

„Апелирам домакинствата да събират и предават отпадъците с опасни свойства на мобилния събирателен пункт, за да се избегне отрицателното влияние върху здравето на хората и замърсяване на околната среда, ако се смесват с общите битови отпадъци.” – коментира инж.Ралев.

Втората кампания за събиране на опасни отпадъци ще се проведе през месец октомври 2014 год.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!