Парламентарни избори 2014

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕРЕН"


ЗАПОВЕД


град Пловдив


На основание чл.46 от ЗМСМА, във връзка с Указ №201/ 2014 год./ обн. ДВ бр.56/ 06.08.2014 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на 05 октомври 2014 г. и Заповед №14 ОА2444/ 24.09..2014 год. на Кмета на община Пловдив,


НАРЕЖДАМ:


1. Началникът на Трето РУП - Пловдив да организира опазването на обществения ред на територията на район „ Северен", като осъществява  непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите разпоредби и осигури нормалната обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
2. Да се преустанови продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на район „ Северен", с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06,00 часа до 20,00 часа на 05.10.2014 год.
3. Да се преустанови издаването на разрешения за провеждане на масови мероприятия на територията на район „ Северен" в изборния ден, за да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.


Настоящата заповед да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение. Контрол по заповедта възлагам на Секретаря на район „ Северен". Заповедта да се оповести на сайта на район „ Северен" и информационното табло в сградата на районната администрация.


ИНЖ. РАЛЬО РАЛЕВ

КМЕТ                          

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!