Вторник, 03 Декември 2013 11:55

Подпомагане социалната рехабилитация и интеграция на децата

По инициатива на Центъра за работа с деца на улицата към Комплекса за

социални услуги за деца и семейства, днес инж. Ральо Ралев проведе работна среща,

на която присъстваха заместник-кметовете на района, заместник-председателя

на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и

непълнолетни, представители на училищата в района, на КСУДС, инспектори от Детска

педагогическа стая към Трето районно управление на полицията, както и от Отдел „

Закрила на детето”.

Целта на срещата е подпомагане социалната рехабилитация и интеграция на

децата, които трайно или епизодично живеят и работят на улицата.

Инж. Ралев приветства присъстващите на срещата, като подчерта, че за него е

изключително важно, да се идентифицират и открият децата, които извършват просия

на територията на район „ Северен”, с цел подпомагане и грижа за тези деца.

Кметът на района подчерта, че участъка между т.нар. Руски пазар и сградата на

сектор „ Пътна полиция” е най-посещаван от такива деца, като те често пребивават и

целодневно.

Срещата приключи с решения за предстоящи съвместни действия на различните

институции, както и с конкретни предложения за намаляване броя на просещите деца.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!