Вторник, 05 Ноември 2013 11:54

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПЛОВДИВ, че във връзка с организирана кампания за разделно събиране на отпадъци


Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПЛОВДИВ, че във връзка с организирана кампания за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от
:

  • Øбатерии и акумулатори;
  • Øотработени масла;
  • Øизлезли от употреба гуми

в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на : източно от бул. „България” №108 подход към ул. „Седянка” западно от „Цар Борис” III Обединител №22 на  07 Ноември 2013 г. /от 10.30 часа до 16.00 часа.

 

Излезлите от употреба моторни превозни срадства, може да предаватe на фирмата подизпълнител на Организацията «Българска рециклираща организация» АД, срещу което ще получите адекватно заплащане и съответните документи за дерегистриране на автомобила, на адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, Северна индустриална зона – ІІ част, УПИ VІІ-771, складова и производствена дейност, кв. 6 по плана на града.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!