Понеделник, 03 Юни 2013 08:22

Социалните асистенти преминаха успешно обучение

 

                      ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0080
„Подкрепа в дома и семейството”
По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„ПОМОЩ В ДОМА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Служителите, които ще предоставят социалните услуги по проекта „Помощ в дома”, преминаха успешно обучение, съобщи кметът на район „Северен” инж. Ральо Ралев.

По време на тридневното интерактивно обучение асистентите получиха необходимата информация за предоставяне на услугата, която е насочена към лица с увреждания. Всички успешно преминали курса притежават сертификати, удостоверяващи правото да реализират услугите. На служителите са раздадени санитарни материали и вече могат да започнат реализиране на социалните услуги по проекта.

 

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!