Вторник, 31 Октомври 2023 11:34

ЗАПОВЕД АЛКОХОЛ

Кметът на Район „Северен" забранява продажбата, сервирането и употребата на алкохол и

спиртни напитки в границите на Район „Северен" - в заведенията за обществено хранене и други
обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни
тържества, за периода от 06.00 ч. до 20.00 ч. на 05.11.2023 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!