Вторник, 19 Март 2013 13:18

Подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждания

Моля да се присъедините към стартиралата кампания за набиране на вторични суровини, организирана от "Движение Национално Единство и Спасение", Сдружение "Паралелен свят" и район "Северен". Дейността включва:

- Подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждания

- Социализиция на децата и младежите чрез обучителни и занимателни форми

- Работа за промяна на обществените нагласи спрямо хората със затруднения.

 

За подробности относно кампанията можете да се свържете с отдел "Екология" на тел.:032 901 165

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!