Четвъртък, 24 Януари 2013 10:51

Договор ТБО

Договорът трябва да бъде предоставен в отдел "Екология" в четири еднообразни екземпляра най-късно до 11.02.2013 г.

гр. Пловдив бул. Цар Борис III-ти Обединител 22А ст.12

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!