Сряда, 31 Август 2022 13:50

Инвестиционно намерение: "Разширение на дейността в Гробищен парк с обреден дом - кремиране на тленни останки"

О Б Я В А

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Разширение на дейността в Гробищен парк с обреден дом – кремиране на тленни останки“ в поземлен имот 56784.509.156, в гр. Пловдив, район „Северен“, който е част от УПИ I – за гробища, кв. 1 по регулационния план на „Гробища до Рогошко шосе“, с възложител Петко Бончев Божков.

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 31.08.2022 г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!