Четвъртък, 16 Юни 2022 09:55

Обява на Решение № 185, взето с протокол № 9/12.05.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!