Сряда, 15 Юни 2022 12:52

Обява на Решение № 163, взето с протокол № 9/12.05.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!