Понеделник, 30 Май 2022 14:34

Обява на Решение № 101, взето с протокол № 6/24.03.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!