Понеделник, 09 Март 2020 13:59

Инвестиционно предложение "Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на бъдещ обреден дом в ПИ 56784.509.156 гр. Пловдив и Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом в ПИ 56784.509.156, гр.Пловдив"

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви уведомяваме за постъпило инвестиционно предложение за "Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на бъдещ обреден дом в ПИ 56784.509.156 гр. Пловдив" и "Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом в ПИ 56784.509.156, гр. Пловдив".


За повече информация: Надя Чолпанова-гл. инспектор "ЕиЧ" 0878 774 535

                                   Галя Петкова-специалист "ЕиЧ" 0877 611 305

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!