Понеделник, 27 Януари 2020 15:56

Договор за определяне броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор за определяне броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци въз основа на подадена в срок декларация по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив на основание чл. 67 от ЗМДТ, чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив и Решение №388, взето с Протокол №21 от 28.12.2019г. на Общински съвет – Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!