Петък, 03 Януари 2020 03:00

Гроздоберна кампания 2019 г.

Във връзка с гроздоберна кампания 2019 г., Ви напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2019 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив. Срок за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009 г. е най-късно до 15 януари.Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил имперактивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци ако не подлежи на по-тежко наказание.

Â


DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!