Понеделник, 09 Декември 2019 03:00

Инвестиционно намерение "Изграждане на специализиран магазин"

„Изграждане на Специализиран магазин-Склад за търговия на едро с промишелни стоки „ПРАКТИС“ в ПИ 56784.502.640, ПИ 56784.502.218, ПИ 56784.502.219 и ПИ 56784.502.641 /УПИ XII-502=669, за обществено обслужващи дейности, кв.24/ по КК на гр. Пловдив, район Северен, Община Пловдив, с възложител „МЕГАДОМ“ ООД

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!