Четвъртък, 12 Декември 2019 03:00

Инвестициооно предложение "Жил. застрояване и ООД-10 бр. жил. сгради"

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Жилищно застрояване и ООД – 10 бр. жил. сгради“, в ПИ 56784.22.121 и 56784.22.122, гр. Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!