Понеделник, 02 Декември 2019 03:00

Инвестиционно предложение "Склад за метални и строителни материали"

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност: СКЛАД ЗА МЕТАЛНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ в негорими опаковки и тръбен кладенец в УПИ LXVI – 504.1063 и УПИ – XLIII – 504.1062, произв. и складова дейност в кв. 2а по плана на СИЗ IV ЧАСТ гр. Пловдив, общ. Пловдив, с възложител „ИБОСТРОЙ“ ЕООД.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!