Сряда, 23 Октомври 2019 03:00

Инвестиционно предложение "Изграждане на Специализиран магазин-Склад за търговия на едро с промишлени стоки "Практис"

Инвестиционно предложение за Изграждане на Специализиран магазин – Склад за търговия на едро с промишлени стоки „Практис“ в ПИ 56784.502.640, ПИ 56784.502.218, ПИ 56784.502.219 и ПИ 56784.502.641 (УПИ XII – 502.669, за обществено обслужващи дейности, кв. 24 ) по СС на гр. Пловдив, Район „Северен“, Община Пловдив, с възложител „МЕГАДОМ“ ООД.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!