Понеделник, 30 Септември 2019 03:00

Инвестиционно предложение "Площадка за приемане и разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора употреба"

Инвестиционно намерение за обект „ Хотел в УПИ I – 506.1521, с идентификатор 56784.506.1521, кв. 600, Пета градска част, гр. Пловдив“

ÂÂÂ

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!