Петък, 10 Май 2019 08:34

Набира документи за длъжността „Технически сътрудник – секретар”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, тел: (032)901162

НАБИРА ДОКУМЕНТИ

за длъжността „Технически сътрудник – секретар”

І.Нормативни изисквания :

1. Минимална степен на образование: средно

2. Отлична компютърна грамотност

II. Кандидатите да представят следните документи:

1.Заявление;

2.Автобиография;

3.Копие от документ за завършено образование;

4. Препоръки, ако има такива;

     Документите се подават в деловодството (стая №2) на район „Северен”, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител” № 22А до 16.30 часа на 23.05.2019 г. включително.

III.Общодостъпно място: В сайта на район „Северен”: www.severen.bg, jobs.bg и информационното табло, намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А.  

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!