Четвъртък, 09 Май 2019 05:45

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”-      ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед №19РД09-140/17.04.2019 г. на Кмета на Район „Северен”- Община Пловдив допусна до конкурс за длъжността главен инспектор „Екология и чистота” следния кандидат:

 

  1. 1.Надя Огнянова Чолпанова

 

Кандидатът трябва да се яви на 20.05.2019 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”,  гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, за решаване на тест.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията : не се чете

                                         / Десислава Йорданова/

 

Дата: 08.05.2019 г.

Град Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!