Четвъртък, 09 Май 2019 05:45

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”- ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”-      ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед №19РД09-140/17.04.2019 г. на Кмета на Район „Северен”- Община Пловдив допусна до конкурс за длъжността главен инспектор „Екология и чистота” следния кандидат:

 

  1. 1.Надя Огнянова Чолпанова

 

Кандидатът трябва да се яви на 20.05.2019 г. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”,  гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, за решаване на тест.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията : не се чете

                                         / Десислава Йорданова/

 

Дата: 08.05.2019 г.

Град Пловдив

 ИЗВЪНРЕДНА

     НОВИНА!

 

Гореща линия за коронавирус

COVID-19 за Пловдив:

0700 147 44

 

Координационен център за

социални услуги:

0878 371 710

0878 371 449

 

Електронно обслужване с  национална   система   за    електронно    връчване.

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!