Петък, 29 Юни 2018 06:40

Окончателен резултатот от конкурс за младши експерт "Търговия и услуги"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ   НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ"
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 24 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Зорница Манчева 56 5 84 3 532
Манол Митев 56 5 81 3 523
Председател:   Десислава     Йорданова ………П………
Членове:       
                     Тодор Ганчев   ………П………..
                     Васил Филипов     ………П…………
Дата: 27.06.2018г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!