Понеделник, 18 Юни 2018 06:43

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ” В ДИРЕКЦИЯ „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД И ОМП” НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ” В ДИРЕКЦИЯ „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД И ОМП” НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед №18РД09-194/31.05.2018г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив допусна до конкурс следните кандидати:  

 

    1.Мария Веселинова Димитрова

    2.Радослав Тодоров Чуков

    3.Манол Петков Митев

    4.Диана Красимирова Андонова

    5.Павлина Валентинова Иванова

    6.Теодора Йорданова Йорданова

    7.Марин Събев Събев

    8.Зорница Петрова Манчева

    9.Ники Ваганова Агачян

10. Тано Илиев Славков

11. Нели Вълчева Стоименова

 

Кандидатите трябва да се явят на 26 юни 2018г. /вторник/ от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”, гр.Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, за решаване на тест.

 

 

        Председател на комисията: ..........П..............

                                                 Десислава Йорданова

14.06.2018г.

град Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!