Вторник, 12 Юни 2018 05:37

Набира документи за длъжността старши юрисконсулт по заместване

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, тел: (032)901162

НАБИРА ДОКУМЕНТИ

за длъжността старши юрисконсулт по заместване

І.Нормативни изисквания :

1. Минимална степен на образование – Магистър

2. Удостоверение за правоспособност  

3. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг V младши

4. Минимален размер на основната заплата – от 510лв.

5. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

 

II. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление;

2. Автобиография;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копие от документ за правоспособност;

5. Копие от документ, доказващ професионален опит, ако има такъв;

Документите се подават в деловодството (стая №2) на район „Северен”, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител” № 22А до 16.30 часа на 22.06.2018г. включително.

III.Общодостъпно място: В сайта на район „Северен”: www.severen.bg, jobs.bg и информационното табло, намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!