Четвъртък, 26 Април 2018 11:52

Формуляр за окончателният резултат на кандидатите за длъжността главен архитект

Формуляр за окончателният резултат на   кандидатите за длъжността   главен архитект
Име, презиме и фамилия на кандидата Резултат от начина по чл. 24 Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Михаил Петров Богданов 100 5 210 3 1130
Председател: Десислава Ненова Йорданова   ……/п/…………
Членове:         инж.Даниела Иванова Вълова ………/п/………...   
                         Стоянка Георгиева Кузманова   ………/п/………..
                         инж. Надя Василева Петрова   ………/п/……………
                         Антоанета Стоянова Трендафилова   ………/п/…………
                       арх.Елена Христова Апостолова ………../п/……….
                       арх. Илко Николов Николов ……………./п/…………….

 ИЗВЪНРЕДНА

     НОВИНА!

 

Гореща линия за коронавирус

COVID-19 за Пловдив:

0700 147 44

 

Координационен център за

социални услуги:

0878 371 710

0878 371 449

 

Електронно обслужване с  национална   система   за    електронно    връчване.

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!