Вторник, 17 Април 2018 06:05

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед №18РД09-99/28.03.2018г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив допусна до конкурс следния кандидат:  

 

 

  1. арх.Михаил Петров Богданов

 

 

 

 

 

     Председател на комисията : не се чете

                                          Десислава Йорданова

 

 

       16.04.2018г.

гр. Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!