Четвъртък, 08 Февруари 2018 07:58

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Здравен медиатор”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” 22А, тел: (032)901162,

e-mail: info@severen>.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Здравен медиатор”

І. Изисквания :

1. Завършено средно образование

2. Принадлежност към местна уязвима етническа общност

3. Владеене на езика на общността

4. Компютърна грамотност

II. Кандидатите да представят следните документи:

1.Заявление по образец;

2.Автобиография и мотивационно писмо;

3.Копие от диплома за завършено средно образование;

Документите се подават в деловодството (стая №2) на район „Северен”, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител” № 22А до 16.30 часа на  28.02.2018г. включително.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!