Петък, 22 Декември 2017 09:36

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „УП-ПУП” В ДИРЕКЦИЯ „УТ, ИП, ГРАО И ЖН” - ОТДЕЛ „ИП, УП, КС, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „УП-ПУП” В ДИРЕКЦИЯ „УТ, ИП, ГРАО И ЖН” - ОТДЕЛ „ИП, УП, КС, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА” НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

 

 

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед № 17РД09-461/04.12.2017г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив допусна до конкурс следния кандидат:  

 

  1. 1.Ана Иванова Войнова

 

Кандидатът трябва да се яви на 9 януари 2018г. /вторник/ от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”, гр.Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, за решаване на тест.

 

 

        Председател на комисията: /не се чете/

                                                 Десислава Йорданова

22.12.2017г.

град Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!