Сряда, 29 Февруари 2012 22:20

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана 9007751, с предмет : Доставка и монтаж на обзавеждане на филиал ЦДГ ”Бреза”. Документи.

Публична покана9007061 "Доставка на декоративни електрически елементи за коледно осветление". Документи.

 

Публична покана за представяне на оферти Предмет на публичната покана: „Текущ ремонт на ЦДГ „Пролет", находяща се на територията на район „Северен”- Община Пловдив, ул. Ген. М. И. Кутузов №4 Краен срок за получаване на оферти: 16.10.2012 г. 16:00 ч. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адрес: 4003 гр. Пловдив, сградата на район “Северен”, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”№ 22а, телефон: 032/901 168, 901 167; факс: 032/901 161. Настоящата покана е публикувана под номер 9007182 на сайта на АОП За въпроси и допълнителна информация- инж. Илиян Козарев – ст. експерт „ИП” в район „Северен”- Община Пловдив, тел: 032 901 168. Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

 

 

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!